Educatie

Gastlessen over de  Shoah voor scholen

De kennis over de Tweede Wereldoorlog en de Shoah wordt minder onder de huidige generatie jongeren. En antisemitisme neemt toe in Nederland en in Europa.

Een belangrijk doel van de Smolinski Foundation is om door middel van audiovisuele, persoonlijke getuigenissen van overlevenden van de Shoah een bijdrage te leveren aan meer verdraagzaamheid en om leerlingen bewust te maken waar vooroordelen, racisme en antisemitisme toe kunnen leiden.

Een persoonlijk verhaal is een krachtige vorm van educatieve kennisoverdracht. Interactie en dialoog met de leerlingen is daarbij de leidraad.

Het doel van de gastles is om de leerlingen zelfstandig te laten denken over o.a.  vooroordelen, racisme en  antisemitisme.

De gastles van 50 minuten is geschikt voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor mbo, hbo, universiteit. De gastlessen worden afgestemd op de doelgroep.

Een gastles verzorgd door de Smolinski Foundation kost 50 euro plus reiskostenvergoeding voor de gastspreker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Lezingen

20 oktober 2019 om 14:30: R.K. Kerk St. Jan de Doper, Waalwijk

4 december 2019 om 20:00 uur: Heemkundekring Made-Drimmelen (Raadhuisplein 1a, Made)

25 maart 2020 van 14:00 tot 16:00 uur: Katholieke Vrouwengilde, Tilburg

19 april 2020 om 14:30: Protestantse Kerk Oosterwijk

21 april 2020: Protestantse Kerk in Sleen (Drenthe)

23 april 2020: Protestantse Kerk Wageningen

28 april 2020 om 20:00 uur: Historische Kring van Oud Land van Heusden en Altena

Doelstelling

Missie

De stichting Smolinski wil verdraagzaamheid en vrede bevorderen, alsook discriminatie en antisemitisme verminderen door kennis te verspreiden over de ervaringen van overlevenden, die hun ervaringen in kamp Auschwitz hun leven lang hebben meegedragen.

Visie

Overlevenden van concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog dragen hun leven lang de herinneringen aan de verschrikkelijke ervaringen met zich mee. Vaak hebben zij gezwegen over hun ervaringen, waardoor de omgeving zich niet bewust is van hetgeen men heeft meegemaakt. Uniek aan het interviewmateriaal is dat in de interviews met name is ingegaan op de vraag waar overlevenden kracht uit hebben geput, of en hoe zij steun hebben gehad aan hun geloof en hoe zij ondanks hun verlieservaringen en trauma’s zin hebben gegeven aan hun leven na de oorlog.

Door betrokkenen de gelegenheid te geven om in alle vrijheid en met respect te spreken over hun ervaringen en hoe men zich staande heeft gehouden wordt niet alleen erkenning gegeven, maar kan ook een ‘helend’ proces op gang komen of worden afgerond.

Tevens wordt door deze levende getuigenissen en verhalen een appèl gedaan op de omgeving om verantwoordelijkheid te nemen voor een wereld met meer verdraagzaamheid en vrede zonder discriminatie en antisemitisme.

Voor de periode 2018-2020 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

Het ontsluiten van het archief met beeld- en geluidmateriaal voor onderzoeksdoeleinden
Het ontsluiten van het archief voor het grote publiek
Het ontwerpen van educatieve pakketten voor onderwijsinstellingen
Het realiseren van een netwerk voor het delen van kennis
Het werven van fondsen voor de activiteiten van de stichting

Fasering

De stichting Smolinski wil haar missie op langere termijn uitdragen en verankeren. Gelet op de financiële mogelijkheden kunnen de doelstellingen alleen gefaseerd worden gerealiseerd. Voor een aantal noodzakelijke werkzaamheden geniet de inzet van professionals de voorkeur boven de inzet van vrijwilligers.

In 2018 legt de stichting de basis voor de twee volgende jaren door de focus te richten op de actualisering van de website en het verkennen van mogelijkheden om het archief met meer dan 300 uur aan audiovisueel interviewmateriaal op verschillende manieren te ontsluiten. Voorts wordt de belangstelling van fondsen en donateurs getrokken om een gezonde financiële basis te leggen voor de uitwerking van de verschillende doelstellingen. Actief zal worden gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking met andere gelijkgezinde stichtingen en instanties.

Het toekomstige vermogen wordt voor ten minste 90% besteed aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting. Deze doelstellingen zijn in het algemeen belang en beogen een algemeen nut. Het resterend vermogen wordt als algemene reserve aangehouden.

Indien de stichting op enig moment in de toekomst zou worden opgeheven, dan wordt het resterende saldo conform de statuten besteed aan een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling.

De stichting financiert de activiteiten en projecten met inkomsten, die worden geworven via donaties, giften, sponsoring, subsidies, laten en erfstellingen. Er wordt actief aan fondsenwerving gedaan

2018 – het jaar waarin de stichting is opgericht – was een opstartjaar. In de eerste helft van 2019 zijn een aantal interviews afgenomen bij getuigen van de Tweede Wereldoorlog en zijn diverse gastlessen op scholen gehouden.

Donatie

Uw donatie is zeer welkom en zal worden ingezet voor o.a. interviews, het maken van educatief materiaal, en voorlichting over de Tweede Wereldoorlog en verdraagzaamheid.


U kunt uw donatie overmaken op bankrekening (IBAN) nummer NL21RBRB0706591984, ten name van Stichting Smolinski Foundation.
The IBAN bank account number of Smolinski Foundation is NL21RBRB0706591984.

Doneren kan ook met iDeal, met het onderstaande formulier.


Indien u geen gebruik kunt maken van iDeal of bankoverboeking, dan is een donatie met creditcard (of PayPal) mogelijk met de volgende knop:
For a donation by credit card (or PayPal), please use the following button:


Voor een betaling met iDeal, vult u het volgende formulier in. U hoeft niet alle velden in te vullen, alleen wat u wilt.
For a donation with another payment method, please use the following form. You do not need to complete the entire form, only fill in what you want to share.

Naam

Bedrijfsnaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Bericht

Bedrag *