De Stichting Smolinski Foundation is ook bekend onder de aanduiding Smolinski Foundation.

KvK nummer : 71751939
Fiscaal nummer (RSIN) : 8588.35.125
Bankrekeningnummer (IBAN): NL21 RBRB 0706 5919 84

E-mailadres : info@smolinski.nl
Website : www.smolinski.nl

Het bestuur bestaat uit de navolgende personen:
drs. Herman Teerhöfer, voorzitter
ir. Rolf Suurmond, penningmeester en secretaris ad interim

De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Klik hier voor de doelstelling van Smolinski Foundation