Gastlessen over de  Shoah voor scholen

De kennis over de Tweede Wereldoorlog en de Shoah wordt minder onder de huidige generatie jongeren. En antisemitisme neemt toe in Nederland en in Europa.

Een belangrijk doel van de Smolinski Foundation is om door middel van audiovisuele, persoonlijke getuigenissen van overlevenden van de Shoah een bijdrage te leveren aan meer verdraagzaamheid en om leerlingen bewust te maken waar vooroordelen, racisme en antisemitisme toe kunnen leiden.

Een persoonlijk verhaal is een krachtige vorm van educatieve kennisoverdracht. Interactie en dialoog met de leerlingen is daarbij de leidraad.

Het doel van de gastles is om de leerlingen zelfstandig te laten denken over o.a.  vooroordelen, racisme en  antisemitisme.

De gastles van circa 50 minuten is geschikt voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor mbo, hbo, universiteit. De gastlessen worden afgestemd op de doelgroep.

Voor een opzet van de gastles klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.