Gebruikmakend van ervaringen opgedaan op scholen, is een opzet voor een gastles ontwikkeld die in de praktijk goed blijkt te werken. Uiteraard wordt de opzet voortdurend aangepast aan de hand van nieuwe ervaringen. Nieuw videomateriaal geeft betere mogelijkheden om te schakelen en de gebruikte materialen te variëren naargelang de feedback uit de klas.

Een voorbeeld van een opzet van een interactieve gastles begint met het vragen aan de leerlingen naar associaties bij het woord “Auschwitz”. Vervolgens wordt een aantal videofragmenten getoond, voorzien van inleiding en commentaar, aan de hand van thema’s zoals

  • Vriendschap
  • Anne Frank
  • Muziek als krachtbron
  • Solidariteit
  • De wil om te overleven
  • Wat betekent vrijheid voor u als geïnterviewde ten tijde van de bevrijding?
  • Wat betekent vrijheid voor de leerlingen nu?

Het resultaat is dat de leerlingen met verschillende culturele en religieuze achtergronden heel gefascineerd zijn door het onderwerp en goed betrokken zijn bij de les.

Voor enkele voorbeelden van al gerealiseerde gastlessen klikt u hier.