heemkundekring oirschot

Oirschot, 18 november 2015

Mijne dames, heren,

Zes maal per jaar organiseren wij voor onze leden en andere geïnteresseerden een lezing die te maken heeft met heemkundige zaken. Bij voorkeur onderwerpen die betrekking hebben op ons dorp of onze regio, maar soms toch ook onderwerpen over gebeurtenissen die in de wereld gespeeld hebben en die direct of indirect van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de mens van nu; op ons allen.

In onze kring is de Tweede Wereldoorlog een vaak terugkeren thema. Dagboeken van dorpsgenoten die het meegemaakt hebben, verhalen van een jeugd in tijden van bezetting, herkenbare gevolgen van de oorlog in genealogie en steen: veel van onze (oudere) leden zijn ermee bezig.

Vanuit die gedachte hebben we onze oud-dorpsgenoot Herman Teerhöfer uitgenodigd om zijn lezing ‘Leven met en na Auschwitz’ te houden. Wij waren erg onder de indruk wat Herman ons bood: interviews van recente datum met mensen die de afschuwelijkheid van Auschwitz weliswaar overleefd hebben, maar nimmer zullen kunnen loslaten. Voor de toehoorders werd de brug van nu naar het kamp van toen ineens zeer intens: de afstand in tijd die de oude zwart-wit films en foto’s suggereren werden ineens teniet gedaan door de verhalen van mensen, weliswaar op leeftijd, die ons meenemen naar hun ervaringen en ze daardoor laten voelen eerder dan aanhoren.

Wij bevelen u de lezing van Herman Teerhöfer van harte aan, niet alleen aan heemkundekringen en andere verenigingen van mensen voor wie de oorlog in herinnering nog vrij nabij is, maar ook voor scholen en andere opleidingsinstituten: dat ook de jeugd ervan moge leren, opdat het nimmer meer zal gebeuren. In deze roerige tijden misschien een onbereikbaar ideaal, maar wij moeten ons daarvoor blijven inzetten.

Met vriendelijke groet,

Drs. Arthur G.W.E. de Vries

voorzitter

Heemkundekring “De Heerlijkheid Oirschot”